Talenty - źródło sukcesu. Oczekiwania firm:


"Jesteśmy zainteresowani odkryciem talentów pracowników i ich przełożeniem na wzrost wartości firmy"

"Chcielibyśmy by program był wylęgarnią pomysłów komplementarnych dla naszej działalności"

"Chcemy sprawdzić kompetencje przyszłych liderów w prawdziwych realiach rynkowych, bez ponoszenia ryzyka. Fikcyjne gry, symulacje i treningi nie sprawdzają się"

Oferta InsideStartup .Talenty:


- W 'Inside Startup' wiemy iż nic tak nie wpływa na rozwój organizacji jak zatrudnianie oraz odpowiednie zagospodarowanie utalentowanych pracowników.

- By to osiągnąć pomagamy dużym firmom w uruchamianiu wewnętrznych inkubatorów 'startup'. Program ten daje Pracodawcy możliwość odkrycia talentów w realiach rynkowych.

- Efekty realizacji projektu przez Pracownika dają Pracodawcy możliwość lepszego dopasowania ról w strukturze organizacji i planowania sukcesji.

- Program angażuje Pracownika w stopniu minimalnym.

- Dostarcza HR unikalnych informacji nt Pracownika, nieosiągalnych obecnymi narzędziami (mapy, oceny, programy pracownicze, symulacje, szkolenia, itd).

- Pracodawca ma możliwość inwestycji oraz inkorporacji w sprawdzony model biznesowy startupów tworzonych przez własnych Pracowników.

- Oferuje unikalny benefit. Sukces firmy jest sukcesem pracownika. Także w wymiarze finansowym.

- Wprowadza kulturę innowacyjności i pozycjonuje firmę jako wyznaczającą trendy w branży.

- Przyciąga najlepszych z rynku.

- Pozwala na długfalową stymulację biznesową i rozwój najbardziej utalentowanych Pracowaników.

Czy wiedzą Państwo ile okazji rozwoju biznesu jest traconych i jak wielu pracowników firmy decyduje się na realizację pomysłów poza oficjalną strukturą ?

Zapraszamy do kontaktu.

Copyright by ITBCG 2009-2019